Láska je sliepka

Láska je sliepka Lucia Piussi 1971, Bratislava , spieva vlastn texty v kapele iv kvety a pracovala ako here ka a aj upratova ka v divadle Stoka, kde hrala takmer vo v etk ch inscen ci ch Vy tudovala scen ristiku na V MU v Bratislave P sala b sne a poviedky do asopisov Rom n L ska je sliepka je jej oneskoren liter rny debut.L ska je pln chudera Nechajte ju tak Nesna te sa jej pom c vsta z toho pon enia, do ktor ho sa sama uvrhla a v ktorom tu tak hanebne pred vami k a ako obr ka a sp na k v m ruky Je zmyslov zbaven Mala by sa hanbi , ale ona sa naopak svojou nahotou e te aj vystatuje Ako chyl v lesoparku odhal svoj kab t, pod ktor m ni nem na ka d ho, o ide okolo Zvestuje posolstvo svojich vesm rnych rozmerov L ska je slep sliepka, kotkod kaj ca od sam ho vzru enia po dvorku, preto e nejak na eperen koh t po nej hodil svoj m sliep aj cim okom Alebo sa jej to len zdalo Ve ona, t slepica si v tej svojej slepote t m jeho poh adom predsa ani nem e by ist Ni to Nevad Sta jej, e si to cel iba predstavila, tam s n m na rebr ku U v tom aj lieta, kotkod ka a nar a do t ch boh ch, nakrivo zb chan ch latiek na svojom malom dvorku a c ti sa ako b k v ar ne Ohromn Nesmrte n Krv tl ca v samotnom oku kondora A koh t Ten star bel predsa tie len sliep a, mo no mu tam, do toho oka, nie o iba padlo a tak na u alej murk a ona, slepica mu u aj r chlo be na pomoc, kooootkotkot, pi a, u ho aj zachra uje, ve to nie je brvno, vrav mu od samej zvestovanej l sky Ve tam m len pinku, nemus sa tr pi ty m j milion rik, e hladn deti v Eti pii tam maj rovno muchu Download Láska je sliepka by Lucia Piussi – couponpromocode.us

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Láska je sliepka book, this is one of the most wanted Lucia Piussi author readers around the world.

New Read eBook Láska je sliepka author Lucia Piussi – couponpromocode.us
 • Hardcover
 • 222 pages
 • Láska je sliepka
 • Lucia Piussi
 • Slovak
 • 20 August 2017

10 thoughts on “Láska je sliepka

 1. says:

  som fest sklamana z tejto knihy prva polovica vyzerala skvelo, bavila som sa, nechapala, preco su na nu take zle ohlasy. ale v druhej sa to zvrhlo a mala som co robit, aby som ju docitala mozno by pomohlo, keby pribeh trochu odstal a autorka ho editovala podobne ako nasledujucu zbierku poviedo...

 2. says:

  Hudebn tvorba Lucie Piussi se mi v dycky l bila, iv kvety jsou k zbl zn n iv Od kn ky jsem ekal p enesen podobn atmosf ry do jin ho form tu a i kdy mi nevadilo Sl pku st a p tomn to tam je, n co mi chyb lo mo n je to trochu i t m, e jsem etl a esk p eklad a slo...

 3. says:

  Docela p jemn oddechovka V c ne dv hv zdi ky, ale ur it ne t i Kdyby m bavily iv kvety, pak bych tomu mo n t i hv zdi ky dal.

 4. says:

  Obrovsk zklam n N co, co bych od Paseky ne ekala, koda Kdyby n kdo cht l, zanechala jsem knih v Craw Inn ve Skotsku v prvn m upl ku lev ho no n ho stolku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *